Hoe ziet de ochtend eruit.

Om 8.30 uur ontvangen wij ouders en kinderen in ons lokaal. Na een korte overdracht gaan wij samen met de kinderen ouders uitzwaaien en starten we met de kring. Zingen het goedemorgen-liedje en begroeten ieder kind. Hierna lezen wij voor uit het themaboek, praten erover en spreken af wat we deze ochtend gaan doen.

We gaan spelen in de huishoek,bouwhoek, leeshoek, een creatieve activiteit aan de knutseltafel of een spelletje doen. De hoeken zijn gebaseerd op de aanpak ‘Startblokken‘, een spel-georiënteerd werkplan. Deze nodigen uw kind uit tot spel, tot ontdekken. Het zijn speel-leerplekken waar uw kind spelenderwijs leert.

Na het spelen is het tijd om gezamenlijk op te ruimen, te plassen, luiers verschonen, handen te wassen en een plaats te zoeken in de kring. De kinderen krijgen dan fruit en drinken. Daarna doen we de jassen aan en gaan, als het weer enigszins toelaat, naar buiten. De buitenruimte is zo ingericht dat de peuters vrij en veilig kunnen spelen. Zo kunnen we fietsen, klimmen, glijden en met water en zand spelen.

Als buiten spelen niet mogelijk is, dan maken we gebruik van de gymzaal. Zo is er iedere ochtend een mogelijkheid tot bewegen.
We sluiten de ochtend met een gezamenlijke peuter lunch. Na het zwaailiedje komen de ouders om 12.30 uur de kinderen weer ophalen.

Contact

Bezoekadres
Peuterspeelzaal Dikkie Dik
Plaza 125
6852 RM Huissen
tel: 06-41000070
dikkiedik@delinge.nl